W świecie ekonomii...

środa, 5 grudnia 2012

KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
KULTURA ORGANIZACYJNA  PRZEDSIĘBIORSTWA
 
Kultura organizacyjna jest jedną z rzeczy, bez której przedsiębiorstwo, w mojej ocenie nie ma szansy na osiągnięcie sukcesu na jakimkolwiek rynku, np. lokalnym. Musi być ona przede wszystkim tak skonstruowana, by efekty z jej stosowania odnosili zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwo w walce o wpływy na rynku.

Myślę, że jedną z cech kultury organizacyjnej powinno być takie podejście do pracownika, by on chciał codziennie przychodzić do pracy, ponieważ ,,z niewolnika nie ma pracownika’’ ;) O to musi zadbać przede wszystkim lider zespołu, który musi ich odpowiednio motywować do działania. Jest wiele czynników, które wpłyną pozytywnie na pracownika, a w efekcie na jakość jego pracy.


Uważam, że kolejnym elementem tej kultury jest organizacja przyjęć okolicznościowych raz na jakiś czas. Takie przyjęcia na pewno spowodują, że osoby ze sobą współpracujące w jednej firmie lepiej się poznają, a więzi ich łączące będą coraz ,,twardsze’’, chociażby poprzez wspólne rozmowy, czy zabawy. Takie przyjęcia powinny odbywać się raz na 3-4 miesiące, My, jako uczniowie dostrzegamy pozytywne aspekty z organizowania takich imprez, chociażby na mikołajki, wigilie), przez co sami możecie powiedzieć o tym, iż takie rozwiązanie pozytywnie wpłynęło by nie tylko na  pracowników, lecz na całą organizację, której praca byłaby efektywniejsza.


 
Ostatnią rzeczą, którą w mojej ocenie powinna charakteryzować się kultura przedsiębiorstwa jest sposób chwalenia i karania pracowników. Myślę, że najprostszą metodą jest chwalenie wśród członków zespołu, natomiast karanie w ,,cztery oczy’’. Pracownik, którego pochwali się na forum publicznym od razu poczuje ,,kopa’’ do pracy, ponieważ w oczach swoich współpracowników stanie się w pewien sposób autorytetem. Niestety zdarzają się też sytuacje, że trzeba danego podwładnego ukarać, ale można to zrobić bezboleśnie dla obu stron. Trzeba tylko zwrócić mu uwagę na jego błędy, ale tylko i wyłącznie w cztery oczy – nie wolno tego robić przy wszystkich (!), ponieważ pracownik poczuje się szykanowany i obrażany, a my nie możemy do tego dopuścić. Stosowanie zasady ,,chwalić przy wszystkich, a karcić w cztery oczy’’ świetnie odbije się na pracy pracownika, a w efekcie dobrej walce firmy z konkurencją.
.

1) http://www.stosik.awf.wroc.pl/pdf/kultura_organizacyjna.pdf
2) www.kafeteria.edu.pl - wykłady. 
3) http://www.cmc.edu.pl/wp-content/uploads/2010/02/obrazek-urodziny.jpg